Copyright

Drepturile de autor

Redacția va face toate demersurile pentru a proteja drepturile de autor, potrivit reglementărilor în vigoare. Este responsabilitatea autorului să obțină permisiunea de a reproduce ilustrații, hărți, tabele etc., din alte publicații sau surse electronice.

Transferul drepturilor de autor 

 1. Prin acceptarea publicării în Revista Română de Istorie Economică/ Romanian Journal of Economic History, autorul îi transferă revistei următoarele drepturi:  
  • de a publica, republica, transmite, vinde și distribui conținutul integral sau parțial al lucrării, în edițiile digitale și tipărite ale revistei;  
  • de a depozita copii ale lucrării în arhivele (electronice sau tipărite) ale revistei, precum și în arhivele terților împuterniciți de revistă.  
 2. Se impune citarea și menționarea corespunzătoare  a detaliilor de publicare inițială în Revista Română de Istorie Economică/ Romanian Journal of Economic History pentru situațiile în care Autorul decide următoarele: 
  • reproducerea, transmiterea sau diseminarea integrală sau parțială a lucrării;
  • includerea integrală sau parțială a lucrării într-o teză sau disertație;
  • extinderea lucrării în format de carte sau includerea integrală sau parțială a lucrării într-un volum de studii semnat de autor;
  • traducerea lucrării și publicarea aferentă în altă parte;
  • prezentarea și diseminarea copiilor lucrării în cadrul unor reuniuni profesionale sau evenimente științifice.
 3. Calitatea de autor al unui material publicat în revistă atrage după sine garantarea unor drepturi de folosință, după cum urmează:
  • dreptul de a face copii tipărite sau electronice ale lucrării pentru uz personal sau profesional;
  • dreptul de a distribui copii tipărite sau electronice ale lucrării pentru uzul personal sau profesional al colegilor din colectivul de cercetare;
 4. Autorul se angajează să nu republice conținutul integral sau parțial al lucrării într-o altă revistă. Traducerea lucrării și publicarea aferentă sunt posibile cu respectarea prevederilor de la punctul 2.