Redactarea articolelor

Norme de redactare:

 Manuscrisul unui studiu va avea, de regulă 15 pagini (dar nu va depăși 20 de pagini) A4, cu marginile de 2,50 cm. Acesta va fi scris utilizâdu-se toate regulile de ortografie ale limbii în care se editează el şi va fi trimis redacţiei, în format electronic.Textul de bază al manuscrisului va fi redactat cu editorul Word şi font Times New Roman, de mărimea 12 pt, la 1,5 rânduri. Toate tabelele şi figurile (format obiect) trebuie să aibă nume şi să fie numerotate (referit în textul lucrării: tabelul x; fig. sau figura x). Revista va utiliza sistemul de citare uzitat de Academia Română.

Notele de subsol se scriu la un rând, cu font Times New Roman, de 10 pt, în aşa fel încât să se poată sesiza cu uşurinţă următoarele: Autorul/autorii (prenume şi nume, cu caractere drepte şi virgulă numai între autori), titlul lucrării (cu caractere cursive, italice), coordonatorul lucrării (adăugând, la prenume şi nume, în paranteze, coord., ed. sau eds., după caz), Locul de apariţie (localitatea şi ţara – când e cazul), editura (nume complet), anul apariţiei lucrării citate şi pagina sau paginile (din care se citează). Când lucrarea apare într-un periodic, acel periodic se scrie între ghilimele (cu caractere drepte), după titlu. Manuscrisul va fi însoţit de un rezumat, atât în limba română, cât și în engleză. În cazul în care textele trimise sunt în alte limbi decât româna, autorii trebuie să se asigure de calitatea traducerii; la fel rezumatele traduse trebuie verificate de către un specialist. Rezumatul, scris cu font Times New Roman de 10 pt şi la un rând, nu va depăși 300 de cuvinte şi va fi aşezat la începutul manuscrisului, după titlu, numele autorului şi instituţia (dacă există) sub egida căreia autorul îşi desfăşoară activitatea ştiinţifică. Titlul lucrării va fi scris în limba în care este scris textul de bază și va fi tradus obligatoriu și în engleză. Titlul nu va trebui să depășească 150 de caractere (inclusiv spațiile).

În continuarea rezumatului se vor scrie minim cinci cuvinte cheie în limba ebgleză. Pentru rubrica Recenzii/Note bibliografice, se primesc lucrări recent publicate (de cel mult 4 ani) Recenziile vor avea maximum 4 pagini. Manuscrisele vor fi însoţite şi de o scurtă prezentare a autorului (titluri ştiinţifice, instituţia de apartenenţă, adresă de e/mail).