Evaluarea articolelor

Evaluarea articolelor (peer review):

Revista Română de Istorie Economică/Romanian Journal of Economic History are apariție anuală, numărul curent fiind publicat în luna octormbrie-noiembrie a fiecărui an. Primirea la redacție a manuscriselor este în regim continuu și se face pe email sau prin intermediul formularului publicat pe site-ul revistei. Procesul de evaluare a materialelor trimise are la bază mai multe etape, dintre care cea mai importantă o constituie sistemul de peer review. Acesta are la bază principiile acceptate la nivel European: imparţialitate, transparenţă, eficienţă, confidenţialitate, etica cercetării, responsabilitate pentru calitatea muncii, evitarea conflictului de interese. Redacția revistei recunoaște și aplică regulile adoptate de Comitetul privind Etica Publicării (COPE): https://publicationethics.org/

Sistemul uzitat de către revistă este double-blind review, în care pentru evaluatori nu este cunoscută identitatea autorului şi viceversa. Pentru evaluarea revistei sunt stabiliți de regulă doi evaluatori, specialiști din centre științifice sau universitare diferite. Evaluatorii vor răspunde invitației de a examina manuscrisele în termenul stabilit de redacția revistei. În cazul în care evaluatorul constată un conflict de interese sau că nu deține expertiza necesară evaluării manuscrisului, acesta va declina invitația. Evalutorul rămâne anonim pentru autor(i) iar informațile sau ideile obținute prin procesul de evaluare nu vor putea fi utilizate pentru un potențial beneficiu personal al evaluatorului. Sistemul de evaluare respectă fazele principale obligatorii aşa cum sunt acestea elaborate de European Science Foundation şi prezentate în European Peer Review Guide. Sunt astfel respectate cu stricteţe următoarele etape: faza pregătitoare în redacția revistei în care se discută calendarul, eventual tematica numărului ce urmează a fi publicat; urmează procesarea articolelor primite la redacție, selectarea evaluatorilor în funcţie de tematica articolelor, operaţiune realizată de board-ul editorial; se trece apoi la evaluarea propriu-zisă sub forma peer review-ului. Evaluarea materialelor trimise se face pe baza unei fişe-barem dinainte stabilită şi aplicată uniform tuturor articolelor şi studiilor, dar aceasta se poate adapta specificului tematic, păstrându-se însă indicatorii principali.

În procesul de peer-review perioada de evaluare nu va depăși 90 de zile de la primirea manuscrisului. Redacotrul-șef sau secretarul de redacție va informa autorii despre: acceptarea, necesitatea realizării unor revizuiri/completări sau respingerea manuscriselor. Revizuirile minore vor fi trimise de către autori în maximum 30 de zile, iar cele semnificative în 90 de zile. Autorii sunt în toate cazurile responsabili pentru conținutul articolului.

Revista folosește notificări de avertizare despre potențialul conflict de interese în activitatea de evaluare a articolelor potențial generată de o posibilă relație cu autorul, prietenie sau conflict / rivalitate sau orice alt motiv. Revista poate adopta măsuri severe în caz de plagiat sau situație de autor neclară. Decizia de aranjare a materialelor publicabile, procesul de pregătire a revistei pentru tipar este următoarea etapă obligatorie în politica staff-ului editorial. Colegiului de redacţie îi aparţine stabilirea ordinii de aranjare a materialelor şi întocmirea cuprinsului.