Vol II, 2023

ON ECONOMIC STRUCTURES IN THE ROMANIAN INTRA-CARPATHIAN AREA. DOCUMENTARY SOURCES OF THE 11TH-12TH CENTURIES
SURSE DOCUMENTARE PRIVITOARE LA FOLOSIREA MORILOR DE APĂ ÎN TRANSILVANIA MEDIEVALĂ – STUDIU DE CAZ: RÂUL SOMEȘ
MĂSURI ECONOMICO-FINANCIARE ADOPTATE ÎN DIETA TRANSILVANIEI ÎN PERIOADA 1541/1542-1571

„CRIZELE SUPRAPUSE” DIN ANII 1813-1817 ȘI IMPLICAȚIILE LOR. STUDIU DE CAZ: TRANSILVANIA

PARTICULARITĂȚI ALE CADASTRULUI MINIER ÎN SECOLUL AL XIX-LEA ȘI PRIMA PARTE A SECOLULUI XX. STUDIU DE CAZ: ZONA MINIERĂ BAIA BORȘA

EXPLOATĂRI FORESTIERE ȘI CĂI FERATE INDUSTRIALE ÎN ROMÂNIA REGALĂ. „TIȘIȚA” ȘI SOCIETĂȚILE PE ACȚIUNI LEGATE DE INTERESELE ACESTEIA (1907-1940)

BANCA AGRARĂ DIN CLUJ ÎN CĂUTAREA MODERNITĂȚII
DIN CULISELE VIEȚII BANCARE POSTBELICE: RELAȚIA BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI CU BĂNCILE ITALIENE
DOUĂ DECENII DE LA ADOPTAREA MONEDEI EURO